1. Renoma to największe zabytkowe centrum handlowe w Polsce, które zostało wybrane najpiękniejszym budynkiem tego typu według Property Design.

2. W 1977 budynek Renomy został wpisany do rejestru zabytków jako sztandarowe dzieło europejskiego modernizmu.

3. Współczesna Renoma przez wiele lat powojennych funkcjonowała jako Powszechny Dom Towarowy „Centrum”, zwany w skrócie PeDeT.Read More